top of page

Додаток № 1 до

Публічного договору (оферти)

ТОВ «ГРУПІУС»

 

УМОВИ ТА ПРАВИЛА ОПЛАТИ

(надалі за текстом Умови)

 

1.        ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ.

 

1.1.     Вартість Послуг визначаються Виконавцем самостійно та вказуються на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI (Розділ «Каталог Семінарів та Практикумів»). Всі ціни на Послуги вказані у гривнях.

1.2.     Вартість Послуг може змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку.

1.3.     Вартість Послуги, оплаченої Замовником в повному обсязі, не може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.

 

2.        ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

 

2.1.     Зобов'язання Замовника по оплаті Послуг вважаються виконаними з моменту надходження Виконавцю коштів на його рахунок.

2.2.     Розрахунки між Виконавцем і Замовником за Товар здійснюються способами, зазначеними на інформаційних ресурсах платформи ZOOSTRICHI.

2.3.     Замовник здійснює оплату Послуг за реквізитами та у відповідності до вказівок та інструкцій, які зазначені за посиланням «КУПИТИ» у Розділі «Каталог Семінарів та Практикумів».

 

3.        ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ.

 

3.1.     По факту оплати Послуги Виконавець, протягом трьох робочих днів з моменту отримання коштів від Замовника, зобов’язується надати Послугу шляхом:

  •  відкриття доступу Змовнику для необмеженого скачування відповідного оплаченого Семінару та/або Практикуму на власні  ресурси Замовника;

     та/або

  • ​надсилання на адресу Замовника (електронну пошту, вказану Замовником, телефон, месенджер тощо) активного посилання, за яким Замовник може взяти участь у якості слухача у Семінарі та/або Практикумі;

​    та/або

  • надсилання на адресу Замовника (електронну пошту, вказану Замовником, телефон, месенджер тощо) активного посилання, за яким Замовник матиме можливість необмеженого скачування відповідного оплаченого Семінару та/або Практикуму на власні  ресурси.

3.2.     За окремою вимогою Замовника, надісланою на електрону адресу Виконавця, Виконавець, по факту надання Послуг зобов’язується надіслати на адресу Замовника/адресу вказану Замовником два екземпляри підписаних Актів приймання – передачі послуг, один з яких Замовник зобов’язаний підписати та повернути Виконавцю.

3.3.     У випадку наявності зауважень, заперечень, претензій щодо порядку надання та/або якості Послуг, Замовник надсилає на електронну адресу Виконавця, відповідну вимогу. Виконавець, протягом 10-ти робочих днів з моменту отримання вимоги Замовника, повинен розглянути її, усунути недоліки, за їх наявності та належним чином повідомити про це Замовника.

3.4.     За відсутності вимоги, передбаченої п. 3.2. Умов, та, заперечень, зауважень, претензій, передбачених п. 3.3. Умов,  послуги вважаються виконанні належним чином та без зауважень, без оформлення відповідного акту приймання – передачі послуг.

 

4.        ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 

4.1.     У випадку, якщо послуги не були надані Виконавцем, з вини останнього, Виконавець зобов'язаний повернути кошти Замовнику протягом 30 календарних днів з моменту отримання письмової вимоги від Замовника.

4.2.     Замовник має право вимагати повернення коштів до початку надання Послуг, однак така вимога про повернення коштів повинна бути надіслана Замовником не пізніше ніж за 7 днів до початку надання Послуг, у випадку порушення даного строку, грошові кошти не повертаються.

4.3.     У випадку часткового надання Послуг Виконавцем, грошові кошти Замовнику не повертаються.

4.4.     У випадку не усунення Виконавцем зауважень, заперечень, претензій Замовника у відповідності до п. 3.3. Умов, Виконавець зобов'язаний повернути кошти Замовнику протягом 30 календарних днів з моменту отримання письмової вимоги від Замовника.

bottom of page